Toiminnan tarkoitus:

Jääkiekkojaoston Kisa- Eaglesin toiminnan tarkoituksena on taata turvallinen ja avoin

ympäristö, jossa lapsella ja nuorella mahdollisuus harrastaa ja kokea
onnistumisia jääkiekon parissa.

Jokaisella pelaajallamme on oikeus saada kannustusta,ja tavoitteenamme onkin kannustaa kaikkia voittamaan itsensä ja saamaan mahdollisimman positiivisia kokemuksia urheilun parissa.

Tavoitteenamme on kasvattaa vastuullisia nuoria ja aikuisia, jotka ovat avoimia ottamaan vastaan
uusia haasteita ja auttaa heitä kasvamaan vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi.Seuran toiminnassa otetaan huomioon ympäristö- ja terveydelliset tavoitteet.

Hyviin elämäntapoihin ei sovi alkoholin, huumaavien aineiden tai nuuskan käyttö eikä tupakointi. Nämä ovat kiellettyjä kaikissa seuran tilaisuuksissa. Joukkueiden toimihenkilöiden velvollisuus on olla hyvänä
esimerkkinä sekä huolehtia asiaan liittyvästä tiedottamisesta, ohjauksesta ja valvonnasta.


Visio:

Kisa- Eagles haluaa tarjota positiivisia liikuntaelämyksiä lapsille ja nuorille kannustavassa ilmapiirissä!

Kisa- Eagles on vankan talouden omaava urheiluseura. Vankan talouden avulla turvataan toiminnan
jatkuvuus.

Kisa- Eagles toimii yhteistyössä alueen muiden seurojen kanssa.

Ohjaajien ja valmentajien koulutus on jatkuvaa, jotta pelaajillemme voidaan taata laadukasta toimintaa.


Kisa- Eagles ylläpitää asemaansa vakaana ja luotettavana jääkiekkoseurana, jonne halutaan tulla pelaamaanKotkaperheen arvot:


Tasapuolisuus

Pelaaja huomioidaan harjoituksissa tasapuolisesti yksilönä. Joukkueita kohdellaan tasapuolisesti. Ryhmissä noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä

Avoimuus

Seuran tiedottaminen ja viestintä ovat avointa. Joukkueissa on avoin ja suvaitseva ilmapiiri. Jokainen yksilö ja joukkue toimivat avoimesti ja rehellisesti. Meillä on avoin ilmapiiri uusille ideoille ja kokeiluille.

Kiekkoa läpi elämän

Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta. Seura pyrkii mahdollistamaan jääkiekon elinikäisen harrastamisen pelaten tai muissa tehtävissä toimien.


Arvostaminen

Jokainen kohdataan yksilönä ja häntä arvostetaan sellaisena kuin hän on.Pelaajamme ja toimihenkilömme arvostavat toisiaan, vastustajiaan,tuomareita, toimihenkilöitämme.